หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » นายนเรศ อินฑปัตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานวังบัว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพนคร ได้ดำเนินการประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำเข้าทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว

นายนเรศ อินฑปัตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานวังบัว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพนคร ได้ดำเนินการประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำเข้าทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว

โพสต์โดย : admin เมื่อ 22 ก.ย. 2565 11:03:17 น. เข้าชม 25 ครั้ง แจ้งลบ

นายนเรศ อินฑปัตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานวังบัว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพนคร ได้ดำเนินการประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำเข้าทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว หลังจากเกิดเหตุฝายกั้นลำน้ำปิงโครงการชลประทานวังบัวแตก ทำให้น้ำที่จะส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรจากประตูระบายน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถมีน้ำเข้าประตูและส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ตามปกติ จึงต้องปรึกษาหารือและชี้เเจงแนวทางการปฎิบัติในการสูบน้ำให้แก่เกษตรกรที่ทำนาปีระยะต่อเนื่อง และนาปรังในรอบใหม่ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอแก่การเพาะปลูกตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝายชลประทานวังบัวที่ชำรุด การกำหนดระเบียบและการเปิดรับสมาชิกผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ารายใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมนำพื้นที่สถานีสูบน้ำบางจุดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำอีกด้วย สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมฝายวังบัวที่ชำรุด ชลประทานแจ้งว่าน่าจะดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565  โดยจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาระยะสั้น ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 3 4 5 9 13 14 15 16 และหมู่ที่ 17 โดยจะทำการจัดสรรน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำตามพื้นที่ดังกล่าว
Loading the player...

News Update